Her er du:

Indhold

Xena 2.18

 

Måltider:

Mulighed for at bruge grafer i FastReport

Mulighed for værdier ud for hver ingrediens - indstillinger

Printervalg ved måltidsudskrift.

Måltidsfordeling kan nu vise for hvert enkelt mellemmåltid

 

Opskrift-udskrifter:

Kolonnesum nu for alle kolonner.

Udskriftsvalg ved Opskrifter og retter: Genkald sidste valg virker nu uanset filtrering.

 

Cater:

Tilbehør kommer nu i samme rækkefølge på ordrebekræftelse og faktura.

 

Xena 2.16

 

Generelt: 

Fixet: Problem ved udskrift af opskrifter, retter og måltider, hvis der er tomme ingredienslinjer.

Skoleelev-rollen kan nu oprette nye varer og ændre næringsudvalg til tabeller på udskrifter. (De er jo oftest på deres egen database.)

 

Disponeringslister:

Netto-beregning i Disponeringslister opdateret.

 

Udskriftsterminal:

Fixet: Fejl ved oprettelse af nye print-knapper.

 

Kostplanudskrifter:

Skabeloner: Lav en skabelon, der giver nøjagtig det resultat, du ønsker og lav en skabelon med det navn, der bedst beskriver udskriften, så alle andre brugere altid kan lave nøjagtigt den samme udskrift – også når du ikke er tilstede.

Man kan nu udskrive retter og opskrifter for faste bestillinger, selv om ingen ruter er valgt. 

 

Produktionslister:

Kan nu udskrive produktionsliste for faste bestillinger, selv om ingen ruter er valgt.

 

Pakkelister:

Man kan nu vælge produktionssted.

 

Etiketter:

Nu med printer-dialog ved udskrift.

 

Ved udskrifter:

Valg af retter, kunder osv: Xena bruger nu windows-standard: Tryk på Ctrl for at bevare andre valg og shift til at vælge navne, der står under hinanden.

 

Kosttabel: 

Når man indsætter E-numre fra oplysninger, indsættes nu også 4-cifrede numre korrekt.

Kunder:

Skabeloner: Udskriv kørelister og regninger. Lav en skabelon til de forskellige udskrifter og udtræk, så andre brugere kan lave de samme udskrifter – også når du ikke er tilstede.

Adresser: Nyt felt: Bolig, der også vises på adressen i oversigten.

KUNDENUMMER indført i Kunder og Kunde-stamdata rapport.

Udskriv kunder efter kriterier: Områder og ruter: Ingen valgt = alle valgt.

F1:Hjælp: Slår nu op på det valgte faneblad.

 

Måltider:

Antal måltider pr. dag er nu øget til 11, men man vælger selv, hvor mange man vil have og hvad de skal hedde.

Hvert måltid kan gives en farve, der kan komme med på udskriften.

Energi-fordeling på dagens måltider kan man nu se i lagkage-diagram.

Der er indført en check-box: ’Medregn’ og når ’Medregn andre måltider’ ikke er valgt, skjules muligheden for måltidsvalg. Dermed bliver der bedre plads til ingredienser.

Måltid-udskrifter: E-numre sorteret.

 

Xena 2.13

Generelt: 

Fixet: Problem ved udskrift af opskrifter, retter og måltider, hvis der er tomme ingredienslinjer.

 

Disponeringslister:

Netto-beregning i Disploneringslister opdateret.

 

Udskriftsterminal:

Fixet: Fejl ved oprettelse af nye print-knapper.

 

Kostplanudskrifter:

Man kan nu udskrive retter og opskrifter for faste bestillinger, selv om ingen ruter er valgt. 

 

Produktionslister:

Kan nu udskrive p-liste for faste bestillinger, selv om ingen ruter er valgt.

Fixet: Problem med at udskrive etiketter, når kunder har alternativ adresse.

Fixet: Fejl ved udskrivning af Pakkelister. (FKRettypeID)

 

Kosttabel: 

Når man indsætter E-numre fra oplysninger, tages nr. nu baglæns, så de 4-cifrede E-numre ikke fanges af de 3-cifrede.

 

Kunder:

Udskriv kunder efter kriterier: Områder og ruter: Ingen valgt = alle valgt.

 

Måltider:

Udskrivning af måltider optimeret, så måltider, der indgår i beregninger, er valg til udskriften.

 

Xena 2. 3

 

Kostplaner:

1/ Redigering af dato-kostplaner: Hint på rettype viser nu hvilket nr., rettypen er på dagen.

 

Kostplanudskrift:

1/ Når man udskriver etiketter, kan man nu vælge kunder.

2/ Når man udskriver etiketter, kan man nu vælge kostafvigelser.

 

Opskrifter:

1/ Fejl rettet: Når opskrift er godkendt, må man ikke kunne bruge ctrl-F.

2/ Fejl rettet: Når opskrift er godkendt, skal man ikke kunne slette ingredienser med ’Del’.

 

Disponering:

1/ Fejl-Rapport efter indsættelse af retter og opskrifter. Også efter opløsning af opskrifter.

2/ Der skrives i sikkerhedslog, når disponeringsliste oprettes, gemmes og slettes.

3/ Man kan nu ændre disponeringslistens navn.

 

Kostafvigelser:

1/ Man kan nu vælge hvilke kostafvigelser, der skal være tilgængelig på Web.

 

Kosttabel:

1/ Problem med udgå globale varer fjernet.

 

Xena 2. 0

 

1.1 Generelt:

Teknologi-opdatering: Opdatering til Windows10.

Integration til serviceplatformen.

Vægtenhed kan nu have op til 4 bogstaver og kolonnebredden er justeret i opskrifter, retter og måltider.

Ingredienslinjer: Fejlbesked, hvis man slår op på udgået vare/opskrift ved klik på ikon.

Billeder: Man kan nu copy/paste billeder i kosttabel, opskrifter, retter og kostplaner.

Kostgrupper: Man kan nu vælge hvilke kostgrupper, der skal være synlige i institutionen.

Kostafvigelser: Man kan nu vælge hvilke kostafvigelser, der skal være synlige i institutionen og være tilgængelig på Web.

Helligdage/mærkedage: 

Man kan nu oprette de helligdage og mærkedage, man ønsker at bruge på udskrifter.

Helligdagene kan vises på menuplaner og bestillingssedler med tekst og/eller farve.

Man kan bestemme hvilken farve, helligdagen skal vises med.

Helligdagen vil også kunne ses i kunders bestillinger og periode-oversigten.

 

Udskrifter: Ved valg er kunder til fx. udskrifter, er cpr-nr. nu i sin egen kolonne - af hensyn til sortering.

e-conomics: Mulighed for interface til e-conomics.

 

Udskrifter:

1.Mulighed for Alt-navn i opskrifters ingredienser på udskrifter. (Hvis indtastet.)

2.Mulighed for Alt-navn i ret-ingrediens på udskrifter. (Hvis indtastet.)

3.Mulighed for Alt-navn i måltid-ingredienser på udskrifter. (Hvis indtastet.)

Etiketter: I ingredienslisten: Mulighed for at fremhæve ingredienser med allergener.

 

1.2 Kunder:

Kundemønstre udenfor kostplan:  Kan ikke længere være ’(ikke valgt)’, da det kunne give problemer med fremskrivning.

Kundekøb hoved-udskrift fixet.

Kunder: Nyt felt i kundeadresser: ”Bolig” Vises efter afdelingskunders adresser i kunde-oversigten.

Sikkerhedslog udvidet – det registreres nu også når:        

•bestillinger manuelt indsættes, slettes, deaktiveres og reaktiveres.

•mønster-linjer indsættes, slettes, deaktiveres og reaktiveres.

Hjælp-opslag forbedret – slår nu op på den fane, man befinder sig på.

Find nemt en dag i bestillingslisten: Man kan nu klikke på en dato i den vandrette bestillingsoversigt over bestillingerne og Xena vil slå op på den pågældende dato i bestillingslisten.

Udskrift: Kunde-stamdata: Alle oplysninger om kunden. Også bestillingsmønstre.

Nyt datafelt: Kundenummer, CVR- og P-nummer.

Månedsmønster: Man kan nu i kunders mønster vælge, at kunden skal modtager bestillinger på bestemte datoer. Eller på månedens sidste dag (ultimo).

 

Områder: Man kan nu vælge om et område skal være synlig i ens institution. Der er i område-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de områder, der skal være synlige og kunne anvendes i din institution. Hvis et område bruges i en kunde, men ikke længere er tilladt, vil områdenavnet være rødt i de kunder der havde området valgt. Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv de områder, de vil bruge/se. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge områder.)

Kundekøbsudskrifter:

Mange oplever problemer med at sikre, at alle månedens opkrævninger bliver korrekte. Den person, der normalt varetager opgaven, er måske på ferie eller af anden grund ikke tilstede, men det er vigtigt at regningerne udsendes til tiden. Og det kan være en svær opgave at overtage: Hvilke indstillinger brugte vi sidste gang, for at lave denne månedsafregning eller dette udtræk og hvad er proceduren nu lige.

Denne opdatering indeholder en ny funktion, der forhåbentligt kan være med til at løse dette problem:

SKABELONER

Gem her dine indstillinger, rapportvalg osv. til en udskrift, KMD-udtræk, efterregulering eller andet, så du selv – eller andre - senere kan gentage dit valgt for kommende perioder. Skriv evt. en forklaring i skabelonens memo-felt, så andre kan se hvad der er tanken bag den og hvad man skal være opmærksom på. Gerne som en check-liste, så dine ”efterfølgere” kan udskrive den og bruge den til at sikre, at det hele er kommet med.

Køreliste: 

Leverancestartdato er nu med i kørelistedata, så det på kørelister kan indikeres, om der er tale om en ny kunde.

 

1.3 Måltider:

Man kan nu have op til 11 måltider: Nye er 2 før morgenmad, 2 om formiddagen, 2 om eftermiddagen og 2 efter aftensmaden. Bestem selv, om måltiderne skal kunne ses og udskrives og giv dem selv de navne og farver, som du ønsker.

Udskriv næringsstof-fordeling for hver måltid og samlet.

Der er nu mulighed for grafisk afbildning af måltidernes andel af dagens energi-indhold.

Når man deaktiverer medregning af andre måltider, bliver medregningsområdet minimeret og ingrediensområdet udvides til hele venstre side.

Måltids-fanenavne ændret til 20 tegn. Nye std. navne indsat.

Måltider: Når man fravælger medregning af andre måltider (ny checkbox), bliver medregningsudvalget minimeret og ingrediensområdet udvides til hele venstre side.

Opsætning af måltider kan gemmes og hentes frem, når nye klienter oprettes.

Medregn andre måltider: Knapper til at vælge alle/ingen måltider og dage.

Udskriv måltider: Knapper til at vælge alle/ingen måltider og dage til udskrift.

Udskrift: E-numre sorteret.

 

1.4 Kostplan-redigering

'Check kostplan' virker nu også på dato-kostplaner, så en ret ikke bliver gentaget på samme dato.

Hint på rettype viser nu hvilket nr., rettypen er på dagen.

Rediger a-la-carte kostplans periode-datoer.

 

1.5 Kostplan-udskrift: 

SKABELONER

Gem her dine indstillinger, rapportvalg osv. til en udskrift, så du selv – eller andre - senere kan lave præcis den samme udskrift for kommende perioder. Skriv evt. en forklaring i skabelonens memo-felt, så andre kan se hvad der er tanken bag den og hvad man skal være opmærksom på. Gerne som en check-liste, så dine ”efterfølgere” kan udskrive den og bruge den til at sikre, at det hele er kommet med.

Man bliver nu spurgt, om man vil fortsætte, hvis mere end 7 dage valgt.

Etiketter: Tilføjet mulighed for, at vælge kunder, retter og kostafvigelser før udskrift.

Når man skal vælge retter, kan man nu sortere efter navn, ret-typer og økologi.

Produktionslister:

Ny udskrift med sammentællingsgitter, der giver bedre overblik. Kontakt support om denne nye udskrift, hvis du fornemmer, at det kan lette din hverdag.

Man kan nu vælge hvilke allergenholdige bestillinger, man vil have med.

Valg i forbindelse med udskrifter, bruger nu Windows-standard betjening.

 

1.6 Disponeringslister:

Man kan nu ændre disponeringslistens navn.

 

1.7 Retter:

Når Ret-navn ændres, bliver alt-navn også ændret (Kun hvis ens før ændring.)

 

1.8 Opskrifter:

Man kan nu hente vægtenheder fra en anden opskrift.

Når opskrift-navn ændres, bliver alt-navn også ændret (Hvis ens før ændring.)

 

1.9 Kosttabel:

Varer: Indhold og Brugsanvisning nu op til 4095 tegn.

Man kan nu hente vægtenheder fra en anden vare.

Når varenavn ændres, bliver alt-navn også ændret (Hvis ens før ændring.)

Interface til GS1 TradeSync.

 

1.10 Udskriftsterminal:

Man kan nu indtaste bogstaver indtil 1.5 sek. pause.

Etiket-farve:

Man kan nu - ved opsætning af Tilberedning - vælge etiketfarve, så der på udskriftsterminalen indikeres hvilken farve etiket, der skal bruges til udskriften.

Etiketter til enkeltportioner: 

Der er nu muligt, at undlade visse ingredienser fra etiketter og evt. udskrive etiketter, hvor kun visse ingredienser indgår. Ex: Hvis man har en ret ”Koldskål med kammerjunkere”, men ikke ønsker kammerjunkerne pakket sammen med koldskålen – og dermed ikke indgå i koldskålens etikettens oplysninger, er der i retten nu mulighed for, at vælge hvilke af rettens ingredienser, der skal medtages. 

I Retten:

I rettens ingredienser, kan der nu vælge at se en ny kolonne i ingredienser: ”Vis enkeltportionskolonne.” I hver ingrediens indtaster man så det etiket-nummer, ingrediensen skal være på. Alle ingredienser har ved dannelse nr. 1 og man skal så skrive f.eks. nr. 2 på linien med kammerjunkere.) (1 bringer ingredienser tilbage til hovedetiketten). Når man herefter - på udskriftsterminalen - vælger denne ret, bliver enkelt-portionsknappen tændt og man kan trykke på enkelt-portions-knappen og vælger f.eks. 1 og kammerjunkerne udskrives ikke længere på rettens etiket, da de har nummer 2. Hvis man i stedet ønsker en etiket med kun ”Kammerjunkere”, trykker man på enkeltportionsknappen og vælg ”Kammerjunkere”. (Samme procedure som for Bulk). Herefter udskrives nu etiketter kun med Kammerjunkere. Ligesom for bulk-pakning, er der under fanen ”Process” en fane, der hedder ”Enkelt-pakning”. Her skal man vælge de oplysninger, man ønsker skal skrives på etiketterne. F.eks. opbevaring og tilberedning. Enkelt-portion [1] dækker de ingredienser, hvor der står [1] ud for ingredienserne, men også hele retten, hvis man ønsker etiketter, hvor alle ingredienser indgår - uden hensyntagen til enkelt-pakningsnummeret - og kan derfor hverken oprettes eller slettes. Når man opretter flere enkelt-pakningslinier, vil alle oplysninger blive kopieret fra enkeltportion [1], så man kun behøver ændre dem, der afviger fra rettens generelle valg.

Hvis hverken bulk-knappen eller enkeltportions-knappen er trykket, vil alle rettens ingredienser indgå i etiketten oplysninger, som før: Oplysningerne fra enkeltportion[1] bliver udskrevet.

PS: Hvis enkeltportions-kolonnen mangler i retters ingrediensen, findes den frem via ”Indstillinger (F9)”.

 

1.11 Catering-modul:

Tilbehør på ordrer/fakturaer er nu sorteret som i retten.

Redigering af Kunde-segmenter fixet.

Problem ved kørselsplanlægning rettet.

Cater-kørelister: Man kan ikke længere reducere antal ruter, før alle ordrer på ruter fjernes.

 

1.12 WEB-bestillinger:

Man kan nu også bestille enkeltportioner.