Her er du:

Indhold

Xena 1.30

Denne opdatering indeholder flere nye funktioner, der beskrives herunder, samt diverse korrektioner og optimeringer.

 

Lange navne: 

På utallige opfordringer vil Xena nu tillade, at navne på varer, opskrifter og retter kan være på op til 200 tegn. Af forskellige årsager, kan linjerne på skærmbilleder være for korte til at vise navnets fulde længde, hvilket kan gøre det svært at skelne navnene. Derfor vises navnene nu på flere linjer, hvis navnet er for langt til én linje. Dette vil ikke umiddelbart påvirke udskrifterne. Hvis I ønsker at anvende meget lange navne og udskrifterne skal vise de lange navne korrekt, skal I rette henvendelse til Maxys support. Hvis man i en organisation eller kommune ønsker at begrænse brugernes mulighed for at indtaste meget lange navne til et bestemt antal tegn, kan også dette klares ved at henvende sig til Maxys support.

 

Godkendelse af opskrifter: 

Det er nu muligt at kræve godkendelse af opskrifter, før de kan bruges i retter, måltider og andre opskrifter. 

Der er 3 godkendelsesniveauer:

•’Ikke godkendt’:  Opskriften er ikke godkendt og er ikke tilgængelig som ingrediens i opskrifter, retter og måltider. 

•’Under godkendelse’:  Opskriften er under godkendelse. Gult er signalet til den godkendende bruger om at opskriften er klar til godkendelse. Mens opskriften er ’under godkendelse’ kan den bruges som ingrediens lokalt, så man har mulighed for at afprøve den i produktionen,

•’Godkendt’  Opskriften er godkendt og kan bruges som ingrediens i opskrifter, retter og måltider.

Den godkendende myndighed vil så være brugere med roller som planlæggere eller systemadministrator.

Godkendelses-ikonerne overfor vises i en kolonne efter opskriftnavnene i højre side.

Hvis en opskrift mister sin godkendelse, mens den er brugt som ingrediens, vil den overstående ikon blive vist efter navne på ingredienslinien.

Kun godkendte opskrifter kan gøres globale. Når en godkendt opskrift er global, kan man ikke ændre opskriftens godkendelsesniveau. Opskriften skal først gøres lokal.

Før godkendelsesfunktionen kan bruges, skal Maxys kontaktes, så vi kan slå den ti, da den vil gælde for hele organisationen (kommunen).

 

Udskrifter på flere sprog:

 Xena kan nu lave udskrifter på mange andre sprog, hvis man har behov for det. Kontakt Maxys, hvis du har brug for denne mulighed, så vi kan aktivere muligheden og sætte dig ind i brugen af den.

 

Begrænsning af brugers rettigheder:

I store installationer har der ofte været problemer med, at brugere, der f.eks. kan oprette nye opskrifter, også kan oprette nye opskriftgrupper. Hvis man centralt ønsker at styre hvilke opskriftgrupper, der findes og bruges, kan man nu - for hver enkelt bruger – bestemme, om de skal have lov til at oprette, slette og ændre navne på grupper.

 

Grupper:

Når man vil rydde op i en gruppe-liste og f.eks. vil slette en varegruppe, opskriftgruppe eller retgruppe, får man ofte at vide at gruppen er i brug og der for ikke kan slettes. Nu kan man højre-klikke på et gruppenavn og vælge en statistik over hvor gruppen er i brug - også i andre institutioner.

Ydelser:

Der er indført følgende ændringer for ydelser:

1.Som for øvrige typer, kan man nu lade ydelser, man ikke længere ønsker at anvende, udgå.

2.Der er nu historik-oplysninger på ydelserne.

3.Genkald - knap er indført, så man kan fortryde ændringer.

 

Produktion: 

•Valg af ret-produktionssteder ved udskrifter er nu muligt.

•Opbygning af disponeringslister kan nu begrænses til et ønsket antal produktionssteder.