Her er du:

Indhold

Xena 1.40

Denne opdatering indeholder flere nye funktioner, der beskrives herunder, samt diverse korrektioner og optimeringer.

 

Generelt: 

Stærkt forbedrede svartider, når man f.eks. står i retter eller opskrifter og skifter kostgruppe.

 

Kostplaner: ”Priser”

Der kan ofte være problemer med kostplan-bestillinger uden priser og det opdages først, efter bestillingerne er lagt ind. Det skyldes som regel, at der mangler oplysninger om ekstra-retten i den prisgruppe, den enkelte kunde tilhører. For at giver mulighed for at checke dette allerede under opbygning af kostplanen, har vi valgt at tilføje en ny funktion i Xena under kostplan-redigering:

Ny fane: Priser. Her kan man se alle kostplanens retters priser i de forskellige prisgrupper. De prisgrupper, der vises, er fundet hos de kunder, der er tilknyttet den pågældende kostplan.

Kostplanens hovedretter og biretter vises som en enkelt linje pr. rettype, da de jo har samme pris, mens ekstra–retter hver vises på deres egen linie, da de jo har individuelle priser.

Hvis en ret ikke findes i prisgruppen, vises feltet tomt, så man kan se, hvor der mangler priser.

 

Kostplaner og bestillingssedler:

Billeder: Det er nu muligt, at få retternes billeder udskrevet på menuplaner og bestillingssedler. 

Kommentar: man kan nu skrive en kommentar ud for hver ret i kostplanen og få den vist på menuplaner og bestillingssedler. Kolonnen ”Noter” vises ved at gå ind F9:Indstillinger og sætte kryds ud for ”Noter-kolonne.”

Bestillingssedler – kopier:

Man kan nu udskrive flere bestillingssedler til hver kunde. Det har man selvfølgelig altid kunnet ved at vælge antal udskrifter på printeren eller trykke på ”Udskriv” gentagne gange, men nu kan man vælge det antal udskrifter, man ønsker i ”Indstillinger” og så bliver udskriften ordnet, så alle kopier, til hver enkelt kunde, udskrives efter hinanden, før Xena går videre til næste kunde.

Produktionslister:

Ny udskrift med sammentællingsgitter, der giver bedre overblik. Kontakt support om denne nye udskrift, hvis du fornemmer, at det kan lette din hverdag.

 

Kunder:

Find nemt en dag i bestillingslisten: Man kan nu klikke på en dato i den vandrette bestillingsoversigt og den pågældende dato vil blive vist i bestillingslisten nedenfor.

Nye felter: CVR og P-Nr.

Kostgrupper: Man kan nu vælge, om en kostgruppe skal være synlig i ens institution. Der er i kostgruppe-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de kostgrupper, der skal være synlige og kunne anvendes i din institution. Hvis en kostgruppe bruges i en kunde, men ikke længere er tilladt (cjheeck-mærke i ”valgt” er blevet fjerne), vil navnet være rødt og kostgruppen vil ikke længere findes blandt de mulige i listen. Der skal som minimum være valgt 1 kostgruppe.) Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv deres kostgrupper og man behøver ikke længere, at se de øvrige institutioners kostgrupper. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge kostgrupper.)

Områder: Man kan nu vælge om et område skal være synlig i ens institution. Der er i område-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de områder, der skal være synlige og kunne anvendes i din institution. Hvis et område bruges i en kunde, men ikke længere er tilladt, vil områdenavnet være rødt i de kunder der havde området valgt. Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv de områder, de vil bruge/se. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge områder.)

Kostafvigelser: Man kan nu vælge om en kostafvigelse skal være synlige og kunne anvendes i egen institution. Der er i kostafvigelses-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de kostafvigelser, der skal være aktive i institutionen. Hvis en kostafvigelse bruges i en ret eller en kunde, men ikke længere er tilladt, vil den i listen optræde med rødt. Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv de kostafvigelser, de vil bruge/se. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge kostafvigelser.)

Behovsberegning:

Nyt i behovshistorik: Energibehov.

Vindue-størrelsen kan nu skaleres, så man kan udnytte sin skærm bedre og få større grafik og flere historik-linier nederst.

Udskriftsterminal:

Etiket-farve:

Man kan nu - ved opsætning af Tilberedning - vælge etiketfarve, så der på udskriftsterminalen vises hvilken farve etiket, der skal bruges til udskriften.

Etiketter til enkeltportioner: 

Der er nu muligt, at undlade visse ingredienser fra etiketter og evt. udskrive etiketter, hvor kun visse ingredienser indgår. Ex: Hvis man har en ret ”Koldskål med kammerjunkere”, men ikke ønsker kammerjunkerne pakket sammen med koldskålen – og dermed ikke indgå i koldskålens etikettens oplysninger, er der i retten nu mulighed for, at vælge hvilke af rettens ingredienser, der skal medtages. 

I Retten:

I rettens ingredienser, kan der nu vælge at se en ny kolonne i ingredienser: ”Vis enkeltportionskolonne.” I hver ingrediens indtaster man så det etiket-nummer, ingrediensen skal være på. Alle ingredienser har ved dannelse nr. 1 og man skal så skrive f.eks. 2 på linien med kammerjunkere.) (1 bringer ingredienser tilbage til hovedetiketten). Når man herefter - på udskriftsterminalen - vælger denne ret, bliver enkelt-portionsknappen tændt og man kan trykke på enkelt-portions-knappen og vælger f.eks. 1 og kammerjunkerne udskrives ikke længere på rettens etiket, da de har nummer 2. Hvis man i stedet ønsker en etiket med kun ”Kammerjunkere”, trykker man på enkeltportionsknappen og vælg ”Kammerjunkere”. (Samme procedure som for Bulk). Herefter udskrives nu etiketter kun med Kammerjunkere. Ligesom for bulk-etiketter, er der under fanen ”Process” en fane, der hedder ”Enkelt-pakning”. Her skal man vælge de oplysninger, man ønsker skal skrives på etiketterne. F.eks. opbevaring og tilberedning, der kan adskille sig fra retten. Enkelt-portion [1] dækker de ingredienser, hvor der står [1] ud for ingredienserne, men også hele retten, hvis man ønsker etiketter, hvor alle ingredienser indgår - uden hensyntagen til enkelt-pakningsnummeret - og kan derfor hverken oprettes eller slettes. Når man opretter flere enkelt-pakningslinier, vil alle oplysninger blive kopieret fra enkeltportion [1], så man kun behøver ændre dem, der afviger fra rettens generelle valg.

Hvis hverken bulk-knappen eller enkeltportions-knappen er trykket, vil alle rettens ingredienser indgå i etiketten oplysninger, som før. Oplysningerne fra enkeltportion[1] bliver udskrevet.

PS: Hvis enkeltportions-kolonnen mangler i retters ingrediensen, findes den frem via ”Indstillinger (F9)”.