Her er du:

Indhold

Xena 1.40

Denne opdatering indeholder flere nye funktioner, der beskrives herunder, samt diverse korrektioner og optimeringer.

 

Generelt: 

Stærkt forbedrede svartider, når man f.eks. står i retter eller opskrifter og skifter kostgruppe.

 

Kostplaner: ”Priser”

Der kan ofte være problemer med kostplan-bestillinger uden priser og det opdages først, efter bestillingerne er lagt ind. Det skyldes som regel, at der mangler oplysninger om ekstra-retten i den prisgruppe, den enkelte kunde tilhører. For at giver mulighed for at checke dette allerede under opbygning af kostplanen, har vi valgt at tilføje en ny funktion i Xena under kostplan-redigering:

Ny fane: Priser. Her kan man se alle kostplanens retters priser i de forskellige prisgrupper. De prisgrupper, der vises, er fundet hos de kunder, der er tilknyttet den pågældende kostplan.

Kostplanens hovedretter og biretter vises som en enkelt linje pr. rettype, da de jo har samme pris, mens ekstra–retter hver vises på deres egen linie, da de jo har individuelle priser.

Hvis en ret ikke findes i prisgruppen, vises feltet tomt, så man kan se, hvor der mangler priser.

 

Kostplaner og bestillingssedler:

Billeder: Det er nu muligt, at få retternes billeder udskrevet på menuplaner og bestillingssedler. 

Kommentar: man kan nu skrive en kommentar ud for hver ret i kostplanen og få den vist på menuplaner og bestillingssedler. Kolonnen ”Noter” vises ved at gå ind F9:Indstillinger og sætte kryds ud for ”Noter-kolonne.”

Bestillingssedler – kopier:

Man kan nu udskrive flere bestillingssedler til hver kunde. Det har man selvfølgelig altid kunnet ved at vælge antal udskrifter på printeren eller trykke på ”Udskriv” gentagne gange, men nu kan man vælge det antal udskrifter, man ønsker i ”Indstillinger” og så bliver udskriften ordnet, så alle kopier, til hver enkelt kunde, udskrives efter hinanden, før Xena går videre til næste kunde.

Produktionslister:

Ny udskrift med sammentællingsgitter, der giver bedre overblik. Kontakt support om denne nye udskrift, hvis du fornemmer, at det kan lette din hverdag.

 

Kunder:

Find nemt en dag i bestillingslisten: Man kan nu klikke på en dato i den vandrette bestillingsoversigt og den pågældende dato vil blive vist i bestillingslisten nedenfor.

Nye felter: CVR og P-Nr.

Kostgrupper: Man kan nu vælge, om en kostgruppe skal være synlig i ens institution. Der er i kostgruppe-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de kostgrupper, der skal være synlige og kunne anvendes i din institution. Hvis en kostgruppe bruges i en kunde, men ikke længere er tilladt (cjheeck-mærke i ”valgt” er blevet fjerne), vil navnet være rødt og kostgruppen vil ikke længere findes blandt de mulige i listen. Der skal som minimum være valgt 1 kostgruppe.) Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv deres kostgrupper og man behøver ikke længere, at se de øvrige institutioners kostgrupper. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge kostgrupper.)

Områder: Man kan nu vælge om et område skal være synlig i ens institution. Der er i område-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de områder, der skal være synlige og kunne anvendes i din institution. Hvis et område bruges i en kunde, men ikke længere er tilladt, vil områdenavnet være rødt i de kunder der havde området valgt. Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv de områder, de vil bruge/se. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge områder.)

Kostafvigelser: Man kan nu vælge om en kostafvigelse skal være synlige og kunne anvendes i egen institution. Der er i kostafvigelses-registret blevet tilføjet en kolonne: ”Valgt”. Sæt check-mærke ud for de kostafvigelser, der skal være aktive i institutionen. Hvis en kostafvigelse bruges i en ret eller en kunde, men ikke længere er tilladt, vil den i listen optræde med rødt. Man vælger kun for egen institution. De øvrige institutioner i organisationen vælger selv de kostafvigelser, de vil bruge/se. (Kun brugere, der er planlæggere eller højere, kan vælge kostafvigelser.)

Behovsberegning:

Nyt i behovshistorik: Energibehov.

Vindue-størrelsen kan nu skaleres, så man kan udnytte sin skærm bedre og få større grafik og flere historik-linier nederst.

Udskriftsterminal:

Etiket-farve:

Man kan nu - ved opsætning af Tilberedning - vælge etiketfarve, så der på udskriftsterminalen vises hvilken farve etiket, der skal bruges til udskriften.

Etiketter til enkeltportioner: 

Der er nu muligt, at undlade visse ingredienser fra etiketter og evt. udskrive etiketter, hvor kun visse ingredienser indgår. Ex: Hvis man har en ret ”Koldskål med kammerjunkere”, men ikke ønsker kammerjunkerne pakket sammen med koldskålen – og dermed ikke indgå i koldskålens etikettens oplysninger, er der i retten nu mulighed for, at vælge hvilke af rettens ingredienser, der skal medtages. 

I Retten:

I rettens ingredienser, kan der nu vælge at se en ny kolonne i ingredienser: ”Vis enkeltportionskolonne.” I hver ingrediens indtaster man så det etiket-nummer, ingrediensen skal være på. Alle ingredienser har ved dannelse nr. 1 og man skal så skrive f.eks. 2 på linien med kammerjunkere.) (1 bringer ingredienser tilbage til hovedetiketten). Når man herefter - på udskriftsterminalen - vælger denne ret, bliver enkelt-portionsknappen tændt og man kan trykke på enkelt-portions-knappen og vælger f.eks. 1 og kammerjunkerne udskrives ikke længere på rettens etiket, da de har nummer 2. Hvis man i stedet ønsker en etiket med kun ”Kammerjunkere”, trykker man på enkeltportionsknappen og vælg ”Kammerjunkere”. (Samme procedure som for Bulk). Herefter udskrives nu etiketter kun med Kammerjunkere. Ligesom for bulk-etiketter, er der under fanen ”Process” en fane, der hedder ”Enkelt-pakning”. Her skal man vælge de oplysninger, man ønsker skal skrives på etiketterne. F.eks. opbevaring og tilberedning, der kan adskille sig fra retten. Enkelt-portion [1] dækker de ingredienser, hvor der står [1] ud for ingredienserne, men også hele retten, hvis man ønsker etiketter, hvor alle ingredienser indgår - uden hensyntagen til enkelt-pakningsnummeret - og kan derfor hverken oprettes eller slettes. Når man opretter flere enkelt-pakningslinier, vil alle oplysninger blive kopieret fra enkeltportion [1], så man kun behøver ændre dem, der afviger fra rettens generelle valg.

Hvis hverken bulk-knappen eller enkeltportions-knappen er trykket, vil alle rettens ingredienser indgå i etiketten oplysninger, som før. Oplysningerne fra enkeltportion[1] bliver udskrevet.

PS: Hvis enkeltportions-kolonnen mangler i retters ingrediensen, findes den frem via ”Indstillinger (F9)”.

 

Xena 1.30

Denne opdatering indeholder flere nye funktioner, der beskrives herunder, samt diverse korrektioner og optimeringer.

 

Lange navne: 

På utallige opfordringer vil Xena nu tillade, at navne på varer, opskrifter og retter kan være på op til 200 tegn. Af forskellige årsager, kan linjerne på skærmbilleder være for korte til at vise navnets fulde længde, hvilket kan gøre det svært at skelne navnene. Derfor vises navnene nu på flere linjer, hvis navnet er for langt til én linje. Dette vil ikke umiddelbart påvirke udskrifterne. Hvis I ønsker at anvende meget lange navne og udskrifterne skal vise de lange navne korrekt, skal I rette henvendelse til Maxys support. Hvis man i en organisation eller kommune ønsker at begrænse brugernes mulighed for at indtaste meget lange navne til et bestemt antal tegn, kan også dette klares ved at henvende sig til Maxys support.

 

Godkendelse af opskrifter: 

Det er nu muligt at kræve godkendelse af opskrifter, før de kan bruges i retter, måltider og andre opskrifter. 

Der er 3 godkendelsesniveauer:

•’Ikke godkendt’:  Opskriften er ikke godkendt og er ikke tilgængelig som ingrediens i opskrifter, retter og måltider. 

•’Under godkendelse’:  Opskriften er under godkendelse. Gult er signalet til den godkendende bruger om at opskriften er klar til godkendelse. Mens opskriften er ’under godkendelse’ kan den bruges som ingrediens lokalt, så man har mulighed for at afprøve den i produktionen,

•’Godkendt’  Opskriften er godkendt og kan bruges som ingrediens i opskrifter, retter og måltider.

Den godkendende myndighed vil så være brugere med roller som planlæggere eller systemadministrator.

Godkendelses-ikonerne overfor vises i en kolonne efter opskriftnavnene i højre side.

Hvis en opskrift mister sin godkendelse, mens den er brugt som ingrediens, vil den overstående ikon blive vist efter navne på ingredienslinien.

Kun godkendte opskrifter kan gøres globale. Når en godkendt opskrift er global, kan man ikke ændre opskriftens godkendelsesniveau. Opskriften skal først gøres lokal.

Før godkendelsesfunktionen kan bruges, skal Maxys kontaktes, så vi kan slå den ti, da den vil gælde for hele organisationen (kommunen).

 

Udskrifter på flere sprog:

 Xena kan nu lave udskrifter på mange andre sprog, hvis man har behov for det. Kontakt Maxys, hvis du har brug for denne mulighed, så vi kan aktivere muligheden og sætte dig ind i brugen af den.

 

Begrænsning af brugers rettigheder:

I store installationer har der ofte været problemer med, at brugere, der f.eks. kan oprette nye opskrifter, også kan oprette nye opskriftgrupper. Hvis man centralt ønsker at styre hvilke opskriftgrupper, der findes og bruges, kan man nu - for hver enkelt bruger – bestemme, om de skal have lov til at oprette, slette og ændre navne på grupper.

 

Grupper:

Når man vil rydde op i en gruppe-liste og f.eks. vil slette en varegruppe, opskriftgruppe eller retgruppe, får man ofte at vide at gruppen er i brug og der for ikke kan slettes. Nu kan man højre-klikke på et gruppenavn og vælge en statistik over hvor gruppen er i brug - også i andre institutioner.

Ydelser:

Der er indført følgende ændringer for ydelser:

1.Som for øvrige typer, kan man nu lade ydelser, man ikke længere ønsker at anvende, udgå.

2.Der er nu historik-oplysninger på ydelserne.

3.Genkald - knap er indført, så man kan fortryde ændringer.

 

Produktion: 

•Valg af ret-produktionssteder ved udskrifter er nu muligt.

•Opbygning af disponeringslister kan nu begrænses til et ønsket antal produktionssteder.

 

Xena 1.27

Denne opdatering indeholder flere nye funktioner, der beskrives herunder, samt diverse korrektioner og optimeringer.

 

Generelt:

Navne på varer, opskrifter og retter kan være på op til 70 tegn. Af forskellige årsager, kan linjerne være for korte til at vise navnets fulde længde, hvilket kan gøre det svært at skelne navnene. Derfor vises navnene nu på flere linjer, hvis navnet er for langt til én linje. Dette vil ikke påvirke udskrifter. Hvis I ønsker at udskrifterne skal fremtræde på samme måde, kan I rette henvendelse til support.

 

1.Kunder:

1.1.Opdatering af priser på bestillinger, efter ændringer af priser i prisgrupper, går betydelig hurtigere.

1.2.Klargjort til KMD-snitfladeændring, der træder i kraft 13/10. Der er ingen betjeningsmæssige ændringer.

1.3.I det store bestillingsskema er det nu muligt, at 0’er bliver stående efter indtastning, så man nemmere kan s,e hvor langt man er kommet med indtastning. 0’erne bliver stående indtil bestillingerne gemmes eller vinduet lukkes. Denne mulighed aktiveres i ’Indstillinger’.

 

2.Beregning: 

2.1.Nyeste anbefalinger fra NNR 2014 indlæst.

 

3.Opskrifter:

3.1.Ny funktion: Erstat opskrifter med ny (eller anden) opskrift. Erstatter opskrifter med en anden opskrift alle steder hvor den anvendes – opskrifter, retter og måltider. Du vælger selvfølgelig selv hvor.

 

4.Retter:

4.1.For at lette oprettelse af tilbehør i retter, er der lavet følgende ændringer: Ved oprettelse af tilbehør, gives tilbehøret nu gruppe 1 og den første ret vil være standardtilbehør. Man kan selvfølgelig ændre disse oplysninger, hvis man har behov for det. Denne ændring gælder ikke catering-optionen, der kører videre som hidtil.

 

Xena 1.25

Denne opdatering indeholder flere nye funktioner, der beskrives herunder, samt diverse korrektioner og optimeringer.

 

1.Kunder:

1.1.Man kan nu udskrive kundes stamdata: I ’Kunder’ tryk på Ctrl + P, hvis man har valgt en udskrift i Tilpasning|Indstillinger|Oplysninger|Printervalg under punktet ’Kunde-stamdata’.

1.2.Når man framelder kunder i en periode, vil Xena nu huske hvilke bestillinger, der er henholdsvis aktive og deaktiverede og genkalde denne status ved genaktivering.

1.3.Man kan nu have postnumre med op til 6 cifre, (For udenlandske adresser).

1.4.Man kan nu fravælge, at der skal udskrives bestillingssedler til udvalgte kostplaner til den valgte kunde i fanen ’Kostplaner’ i kolonnen ’Best’.

1.5.Tilbehør: Hvis man har valgt denne mulighed for sine kunder, kan man nu indstille hver kunde til at foretrække et bestemt tilbehør, der så vil blive valgt som standard, hvis det er en mulighed i den pågældende ret. Hvis intet vælges, vil kunden som hidtil få rettens standardtilbehør, så man behøver kun at vælge foretrukket tilbehør til de kunder, der har et behov der adskiller sig fra normen. Man kan selvfølgelig som hidtil vælge et andet tilbehør til bestillingen.

1.6.Udskrift: Kunder efter kriterier: Når der vælges bestillingsperiode, laves der datoer for første og sidste bestilling. Desuden laves der AntalBestillinger for perioden.

 

2.Råvarer:

2.1.Optional: Det er nu muligt at få fuld lagerstyring til råvarelageret. Ring og hør nærmere.

2.2.Kopiering af varer tager nu varedeklarationen med.

3.Kostplan-udskrifter:

3.1.Man kan nu vælge produktionssted for en produktionsliste. Dvs. at kun opskrifter, der skal produceres det pågældende sted, kommer med på udskriften. Man kan naturligvis stadig vælge at få produktionslisten for alle produktionssteder udskrevet.

 

4.Disponeringslister:

4.1.Man kan nu lave disponeringsliste for et eller flere produktionssteder.

 

5.Catering-modul:

5.1.Man kan nu oplyse på ordren hvem sælger er og evt. få oplysningen med på udskrifter.

5.2.Man kan nu have postnumre med op til 6 cifre, for udenlandske adresser.