Her er du:

Indhold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Nyhedsbreve Archive

Nyhedsbreve Files

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011
 • Xena 1.8
 • Xena 1.9
 • Nyt modul: Tilbehør!
 • Xena 1.10
 • Xena 1.8

  Med Xena 1.8  fik vore kunder en masse mindre rettelser mht. udskrifter og betjening. Blandt de mange funktioner kan fremhæves:

  » Check-funktion, der advarer om, at der er kunder med mønster tilknyttet kostplanen, der mangler at blive bestilt.

  » Man kan nu få udskrevet forberedelser for kostplanens faste bestillinger og for bestillinger udenfor kostplanen.

  Tryk her for at se detaljeret oversigt over indholdet i Xena version 1.8

  Xena 1.9

  Xena 1.9 bliver rullet ud her i april/maj.

  Den store ting i Xena 1.9 er, at kunder nu kan tilknyttes flere kostplaner og man kan lave mønstre for hver kostplan. Dette giver en stærkt forbedret betjening af afdelingskunder.
  Herudover indeholder versionen en del andre nyttige udvidelser, bl.a.:

  » Nyt felt på varekortet til indtastning af beskrivelse/brugsanvisning

  » Der er nu mulighed for at sætte et hjerte på en ret, så man f.eks. kan se på kostplanen om en ret er hjertevenlig.

  » Det er nu mulighed for at lade opskrifter og retter udgå, så de ikke længere fremgår af oversigten. Man kan dog vælge at få dem frem på listen, f.eks. ved redigering. Hvis en udgået opskrift bruges i en anden opskrift eller i en ret, vil navnet i ingredienslisten blive vist med et rødt kryds over. Udgåede varer og opskrifter vises ikke i listen ved valg af ingredienser og kan derfor ikke indsættes som ingrediens. Udgåede  retter kan ikke vælges til kostplanerne.

  Tryk her for at se detaljeret oversigt over indholdet i Xena version 1.9

  Nyt modul: Tilbehør!

  Vi har udviklet et ny modul til Xena – nemlig muligheden for at angive forskellige typer tilbehør til retter. Ved bestilling kan kunderne vælge mellem det tilbehør, der er defineret for de enkelte retter. Tilbehørsvalget tastes let ind i bestillingsskemaet. Valget af tilbehør slår igennem på beregninger, deklarationer, produktionslister (pakningsanvisninger) og andre udskrifter.
  Ring endelig og hør nærmere om hvilke muligheder, dette modul kan give dit køkken!

  Xena 1.10

  Vi har masser af ideer til den næste version af Xena, der forventes at udkomme en gang efter sommerferien. F.eks. overvejer vi at indføre angivelse og beregning af kostenheder. I skal som vanligt endelig kontakte os, hvis I har gode ideer til forbedringer!

  Vi ønsker jer alle en rigtig god påske!

   

 • Lørdag, 02 april 2011
 • Nyhedsbrev Januar 2016

  Nyhedsbrev Januar 2016
  • Maxys A/S ønsker godt Nytår!
 • Tirsdag, 12 januar 2016
 • Nyhedsbrev Juni 2010

  Nyhedsbrev Juni 2010
 • Tirsdag, 15 juni 2010
 • Nyhedsbrev Marts 2010

  Nyhedsbrev Marts 2010
 • Tirsdag, 02 marts 2010
 • Nyhedsbrev November 2009

  Nyhedsbrev November 2009
 • Mandag, 09 november 2009
 • Nyhedsbrev September 2010

  Nyhedsbrev September 2010
  • Projekt Xena Dosmerberegning
  • Xena 1.7 frigivet
  • Udnyt Xena optimalt - få et opdateringskursus!
 • Projekt Xena Dosmerberegning

  Københavns Madhus og Hotel- og Restaurantskolen har indgået en aftale med Maxys om at udvikle et dosmerberegningsmodul til Xena.

  Dosmerberegningsmodulet er et ekspertsystem, der skal bruges af f.eks. skoler og daginstitutioner, der selv tilbereder mad. Personalet indtaster en "dosmerseddel" for en periode, og ud fra det indtastede kan systemet rådgive personalet – f.eks. ved at foreslå at øge mængden af en given råvaregruppe, så kosten bliver mere næringsmæssigt korrekt sammensat.

  Projektet er en del af regionsprojektet "På forkant med sund mad", der kører i Region Hovedstaden.

  Xena 1.7 frigivet

  Xena 1.7 blev frigivet efter planen primo september og indeholder en masse nye funktioner.

  Af de vigtigste kan fremhæves:

  » Rekvisitionsgrupper har skiftet navn til Prisgrupper.

  » Transport-afregning: Ny funktion til beregning af hvor mange transporter, der har været i en periode til en kunde. På periodens sidste dag indsætter i hver kunde en bestillingslinje med det antal gange (dage), der er bestilt retter.

  » Refusionsberegning: Til beregning og indsættelse af refusionsydelse i kunders bestillinger. Denne funktion sikrer, at kunden ikke bliver opkrævet mere end den angivne beløbsgrænse, i den valgte periode. Funktionen kan også indsætte negativ refusion, hvis kunder skal betale mere, når de har købt for mindre end beløbsgrænsen. På periodens sidste dag indsætter i hver kunde en bestillingslinje med den valgte refusionsydelse med det beløb, der skal modregnes.

  » Det er nu muligt at tildele bestillinger og mønsterlinjer en prisgruppe, så kunder kan have ens bestillinger med priser fra forskellige prisgrupper. Kan f.eks. bruges til at lade gæsteretter afregne til en anden pris end kundens egne retter og/eller holde gæsteretter uden for refusionsberegningen.

  » Når man laver disponeringsliste for en datokostplan, kan man nu vælge del-periode (fra og til datoer). Man kan med andre ord nøjes med at lave disponeringsliste for f.eks. en uge, selv om der er tale om en månedskostplan.

  » Ny opskrift-statistik funktion, der viser hvor i Xena den valgte opskrift er i brug. Du finder funktionen nederst i opskriftsredigeringsvinduet.

  Vi er allerede i gang med at planlægge Xena version 1.8, som skal frigives primo december.
  Se en detaljeret oversigt over Xena-versioner på vore hjemmeside.

  Udnyt Xena optimalt - få et opdateringskursus!

  Alene i løbet af de sidste 6 måneder har Xena fået en lang række nye funktioner – mange af dem kan øge produktiviteten og spare en masse tid i det daglige. Derfor bør vore kunder overveje at bestille et opdateringskursus til Xena.

  Bestil kurset inden d. 15/10 og få 20% rabat!

 • Torsdag, 02 september 2010
 • Nyhedsbrev September 2011

  Nyhedsbrev September 2011
  • Xena-teknologi bag menuplan på nettet
  • Xena 1.11
  • Opdateringskurser
 • Xena-teknologi bag elektronisk menuplan

  Københavns Madhus, der blandt andet formidler kostfaglig viden til offentlige køkkener, har i samarbejde med os udviklet en elektronisk menuplan til de småbørnsinstitutioner i hele landet, der selv laver mad.

  Institutionerne kan på Madhusets hjemmeside hente udvalgte kostplaner. Institutionerne kan så angive, hvor mange børn der skal spise dag for dag, ligesom de har mulighed for at flytte rundt på retterne i kostplanen. Herefter kan de udskrive indkøbslister og produktionsmateriale.

  Københavns Madhus anvender Xena til at udvikle kostplanerne, der gøres tilgængelige for institutionerne, og Maxys har udviklet den funktionalitet, der gør det muligt at præsentere informationerne på hjemmesiden.

  Man kan læse mere om menuplanen på:
  http://www.kbhmadhus.dk/boernemad/i-koekkenet/menuplanen

  Xena 1.11

  Den nyeste version af Xena har primært to vigtige nye funktioner:

  Portion som vægtenhed på opskrifter

  På opskrifter kan man under vægtenheder nu angive, hvor meget en portion vejer (Xena kan også udregne dette automatisk). Det betyder, at opskrifter nu kan angives i portioner i retter, hvilket både gør systemet mere dynamisk og retterne lettere at forstå.

  Kostenheder

  Man kan nu angive kostenheder på retter, og man kan få udskrevet statistikker over antal leverede kostenheder for en periode. Kostenhederne kan bruges som dokumentation for produktion/forbrug, til prissætning eller til sammenligning.

  Tag et opdateringskursus – det betaler sig!

  Alene i løbet af de sidste par år er der kommet over 50 nye funktioner eller udvidelser i Xena. De fleste af dem er tilføjet efter ønske fra vores brugere – og det drejer sig ofte om funktioner, der kan spare tid eller lette arbejdet for brugerne.

  Derfor er det en rigtig god ide at investere i et opdateringskursus. Kurset kan være skræddersyet efter ens behov, og man vil blive opdateret i de funktioner, der er relevante for ens arbejdsområde.

  Kontakt Benthe Lynnerup (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 29643618) for at høre nærmere om mulighederne.

   

 • Mandag, 26 september 2011
 • Nyhedsbrev: Maj 2012

  Nyhedsbrev: Maj 2012
  • Xena 1.15
  • Webbestilling
 • Xena 1.15

  I den nyeste version af Xena er der masser at glæde sig over. Vi har udvidet programmet med mange ting, som vores kunder har efterspurgt.

  Vi kan blandt andet fremhæve følgende:

  Deaktivering af mønster-bestillinger: Af hensyn til afregning af afdelingskunder, der har faste afbestillings-dage og/eller –måltider, er det nu muligt at indlægge deaktiverede bestillinger i kunders mønstre. Også på kostplan-bestillingsmønstre

  Samlede udskrifter: Man kan nu udpege flere kostplaner og lave samlede udskrifter.

  Udvælgelse ved produktionsudskrifter: Ved relevante udskrifter bliver du nu præsenteret for en liste, med f.eks. alle retter, der kan udskrives for den valgte periode. Du kan så vælge hvilke, du ønsker med i udskriften. Eller du kan bare trykke på [OK] og få alle med på udskriften som hidtil.

  Komponentliste: Der er tilføjet ny type produktionsliste: Komponentliste, der sammentæller alle ingredienser i de bestilte retter, så f.eks. brun sovs, der indgår i flere retter, bliver talt sammen til en total produktionsmængde.

  Etiketter til faste bestillinger: Man kan nu udskrive anonyme etiketter til de faste bestillinger på kostplanen.

  Direkte opslag i kartoteker: Klik på ingredienstype-ikonet og få åbnet det relevante kartotek. Det gælder også under redigering af kostplaner, hvilket betyder, at du kan åbne retkartoteket og ændre/tilføje retter mens du redigerer en kostplan.

  Web-bestilling

  Xena har i længere tid haft et webbestillingsmodul, der gjorde det muligt for enkeltpersoner at bestille mad over internettet. Så snart kunden godkender bestillingerne, bliver de overført til Xenas database og indgår i produktionsmaterialet for den pågældende periode!

  Ikast-Brande Kommune ønskede imidlertid at gå et skridt længere, og gennemførte i efteråret 2011 et pilotprojekt, hvor webbestillingsmodulet blev udvidet, så afdelinger også kunne bestille over nettet: 

  • Hver afdeling kan bestille på flere bestillingssedler (f.eks. brød/mælk, kolonial, frugt/grønt og det varme måltid).

  • Man kan angive kostafvigelser for bestillingerne

  • Man kan få udskrevet en samlet oversigt over bestillinger for en periode til videre behandling

  Efter pilotprojektet sluttede, fortsatte løsningen i drift. Webbestillingsmodulet er her i foråret også blevet taget i brug på Plejecentret Sølund i Københavns Kommune - Danmarks største plejehjem.

  Vi ønsker alle vore kunder og samarbejdspartnere en rigtig god sommerferie. Næste nyhedsbrev udkommer i efteråret.

   

 • Fredag, 25 maj 2012